Karl Øvergaards Minde legat

Legatets inntekter skal etter testators vilje anvendes innen Rendalen kommune til opphjelp av smånæringer, fortrinnsvis landbruksrelatert og næringsliv for øvrig i Rendalen - dvs. næringer som direkte eller indirekte har positiv innvirkning på bygdas næringsliv. 1. Bidrag og/eller stipend til ungdom innen Rendalen til å søke opplæring og utdanning ved kurs og skoler som vil komme bygdas næringsliv til gode. 2. Til Rendalen å sette i gang kurs og opplæring som styrker næringslivet. Beløp som deles ut det enkelte år varierer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her