Soknepresten i Folldals legater

* Bersvend og Pernille Sandbakkens legat. Til skolegang, menighetsarbeid samt "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens lånekasse for utdanning.
* Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne. Til "lindring av nød", dessuten til "hjelp til selvhjelp". Legatet kan f.eks. yte en engangsstøtte til å komme over en økonomisk kneik som ikke trygde- eller sosialetaten kan hjelpe til med. Begge legatenes midler kan deles ut til Folldals innbyggere, dvs. personer som er født i Folldal kommune eller bor i kommunen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her