Benjamin Johannessens familielegat

Legatstøtte – til utdannelse
Støtte til studenter som tar høyere utdanning.
Betingelser for å søke:
Søkere må ifølge statuttene være fra Bergen – født i Bergen eller ha vesentlige av oppveksten i Bergensområdet. Det gies fortrinnsrett dersom søkere har familiær tilknytning innen Handelsstanden i Bergen.
Søkere må være begynt høyere utdanning fra 2. studieår og dokumentere normert studieprogresjon. (første års kull studenter kan ikke søke). Støtte gjelder på bachelor- og masternivå. For sin ”primærutdanning”(dette betyr at tilleggs- påbyggingsutdannelse utover masternivå, eller flere mastergrader støttes ikke).

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her