Hordaland

Andreas T. Behrens stipendiatfond

Legatets formål er å gi kunstmalere, musikere, forfattere, journalister og skuespillere stipend til utenlandsreise for sin utdannelse/utvikling. Legatet har utdeling annet hvert år, og utdelingene alternerer mellom malere/billedkuns... Les mer

Hordaland

Apoteker Gustav Holst og hustru Alberta Holsts legat

Legatets disponible avkastning skal tildeles ubemidlede kreftsyke, hjemmehørende i Bergen og Hordaland, i porsjoner som legatstyret finner formålstjenlig og passende. Hensikten med tildelingene er å gi støtte til personer som er bli... Les mer

Hordaland

Askøy kommunes kulturstipend

Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipendier. Hvert kulturstipend er på kr. 20.000.- i den utstrekning det er midler på kulturbudsjettet. Utvalg for oppvekst og levekår kan regulere stipendienes størrelse som følge av budsj... Les mer

Hordaland

Astrid Berstads legat

For utdanning til hvilken som helst stilling. Kun forbeholdt søkere som er født og oppvokst innen Bjørgvin bispedømme. Opptagelsesbevis og likningsattest vedlegges søknaden. Da det er få porsjoner til utdeling, blir lange og kostbar... Les mer

Hordaland

Banksjef C.J. Eges stipendielegat

Til videreutdannelse i utlandet for bankfolk og jurister fra Bergen og omegn i alderen 22–35 år. Søkere må enten ha juridisk embetseksamen og 1 års praksis eller artium eller handelsgymnasium og 2 års praksis. Stipendiebeløpet forut... Les mer

Hordaland

Bergen bys Utdanningslegat

Stiftelsens formål er å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse, og er bosatt i Bergen. Porsjoner kan bare tilståes personer som enten er bosatt i Bergen og har stemmerett her ved kommune- og fylkestingsvalg, eller er folke... Les mer

Hordaland

Bergen Børsfonds legater

* Kjøpmann Ernst Mowinckels legat. Til utdannelse av vordende næringsdrivende i Bergen. Legatet kan søkes av unge mennesker til videre merkantil utdannelse, især ved opphold i utlandet. Legatporsjonene vil fortrinnsvis bli gitt til... Les mer

Hordaland

Bergen domkirke menighets legater

* Johanneskirken menighets legat. For barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Johanneskirkens menighet. * Nykirkens legat. For barn og unge og til hjelp for trengende eldre og syke i Nykirken menighet. * Mariakir... Les mer

Hordaland

Bergen Katedralskoles legater

Velferdslegat for elever. Beregnet for elever med særskilt økonomisk og/eller sosial situasjon. * Harald Meltzer og hustrus legat for elever. Beregnet for elever med særskilt økonomisk og/eller sosial situasjon. * Johan Niel... Les mer