Eidfjord kommunes legater

* Ellef L. Hereid og hustru Ingeborg O. Hereid sitt legat. Til innbyggjarar i Eidfjord som har trong for spesielle tiltak for å betra livssituasjonen. Dette gjeld tiltak som ikkje fell innunder offentlege støtteordningar. Det er ikkje nødvendig med eige søknadsskjema.
* Eidfjord kommunes utdanningsstipend. Stipend gis til utdanning på v.g. skolenivå for heimeboende søkjarar. Utdanninga må ha offentleg godkjenning. Stipendiebeløp ca. kr 100 000 fordelt på ca 10 søkjarar.
* Kunstnarstipend. Kan søkjast av kunstnarar og kunsthandverkarar som fyller krav til opptak i ein kunstnarorganisasjon i Noreg eller tilsvarande utanlandsk organisasjon. Stipendet er knytt til arbeid i kommunen og kommunen stiller til rådvelde bustad og atelier i heimen etter kunstmålar Nils Bergslien.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her