Fondet av 1949 for Bergen handelsstand

Til beste for handelsstanden i Bergen, til utdannelse av unge handelsfolk eller til opphjelp av Bergen næringsliv. Det deles ut varierende porsjoner, totalt pr år omkring 100.000 kr.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her