Lyder Holms legat

Midlane skal gå til "unge av begge kjønn, hjemmehørende i Osterøydelen av gamle Hosanger herred" og skal nyttast til "fremme av opplysning eller utdannelse ut over grunnskolen". Det kan også gjevast stønad til institusjonar innanfor same område som har opplysning som føremål. Det vert kvart år delt ut "fri kapital" pr 31.12. året før. Summen varierer (ca kr 4–6.000). Kvart stipend kan ikkje overstiga kr 1.500.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her