Odda kommunes stipend og legater

* Odda kommunes kulturstipend. Kan søkes av alle innbyggere i Odda kommune og ellers av personer med særlig tilknytning til kommunen. Både enkeltpersoner, grupper og lag kan søke. Støtten kan også gis til utdanning når det siktes på utøvende kunstnerutdannelse. Kulturstipendet omfatter 3 stipend. Størrelsen blir avgjort av årsbudsjettet. Stipendet kan slås sammen/deles opp etter konkret vurdering. P.t. er stipendet på totalt kr 25 000.
* Røldals-legatet. Eit samlelegat av følgjande 4 sjølvstendige legat: Knut og Alma Dalens opplæringsfond, Olina Berges Minne, Åsmund og Marie Prestegårds legat, Nils og Margit Graves opplæringsfond. Føremålet er å gje stønad til ungdom under vidareutdanning, - busette i Røldal, Odda
kommune.
* Odda Legatet. Eit samlelegat av følgjande 5 sjølvstendige legat: Svein Wegner Tollefsens legat, Anne Karoline og Oddmund O. Løynings legat, T.H. Sandvins legat, Anna K. Bakkes legat, Ingeborg og Endre Eides legat. Føremål: Å gje stønad til ungdom under vidareutdanning, busette i Odda kommune. Rentene fra Odda- og Røldalslegatet deles ut en gang i året, og blir annonsert i midten av januar.
* Marie og Asbjørn Røviks legat. Rentene av legatet skal deles ut til personer i Odda kommune som er syke av kreft og ønsker ytterligere behandling som det offentlige ikke dekker, eller hjelp til familier hvor en av de er nærmeste lider av kreft, til reiser for besøk og lignende.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her