Optikus Nils Johan Pedersen og søskens legat

Til trengende personer som er blitt lammet eller blinde som følge av slag. Søknadsskjema fås ved henvendelse til resepsjonen i Bergen Rådhus. Søknadsfrist: kunngjøres hvert år i oktober/november i Bergens Tidende. Det er Bergen Legatinspeksjon som sammen med legatforstander bestemmer hvor meget som deles ut hvert år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her