Levanger kommunes legater

* Petrines Minde. Til ungdom t.o.m. 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå videregående skole. Totalt til utdeling ca kr 9.000.
* Margit og Petter Nyengets legat. Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.
* Martin, John og Marie Nordenborgs legat. Til utdannelse for vanfør ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger.
* Ole Sandsørs legat. Økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innenfor Ytterøy's tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.
* Felleslegatet for undervisningsformål. Økonomisk støtte for ungdom under utdanning hvor hovedvekt legges på landbruk, husflid, husstell, lærergjerning.
* Stendahl og Grønns legat. Til økonomisk støtte for personer som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.).
* Anne Hiorts legat. Primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.
* Edvard og Louise Øiens legat. Til beste for: 1. Organisasjoner eller personer som arbeider for dyreliv eller naturvern i Levanger og Verdal. 2. Organisasjoner og institusjoner som arbeider til beste for eldre, syke eller skrøpelige.
* Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre. Til økonomisk støtte for vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her