Frederik II videregående skoles jubileumsfond 1918

Stipend kan søkes av tidligere elever ved Frederik II videregående skole samt nåværende lærere ved samme skole. Utdeling av stipend skjer når fondets avkastning gir grunnlag for det, og alltid etter kunngjøring.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her