DnB NOR Banks Innsatsstipend

Bankens stipendiefond deler hvert år ut en pris til én eller flere personer innen bankens distrikt som stimulans og inspirasjon til allmennyttig innsats. Prismottakeren må være bosatt i bankens distrikt i Oppland fylke eller i Ringsaker kommune i Hedmark fylke. I særlige tilfeller kan stipendet tilfalle en organisasjon. Annethvert år deles stipendet ut som kunstnerpris og annethvert år som innsatspris. Begrunnet forslag på kandidater må leveres til banken, fristen varierer fra år til år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her