Anny Debora Amundsens minnefond

Formål: Å gi personer med psykiske lidelser reisestipend. Personer med diagnosen schizofreni har fortrinnsrett. Også andre formål kan være aktuelle. Reiseutgifter for ledsager kan også dekkes. Personer registrert i en av Follo-kommunene kan søke, men søkere bosatt i Oppegård kommune har fortrinnsrett på ellers like vilkår.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her