Oslo og Akershus

Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping

Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping er som navnet sier en stiftelse med formål å dele ut pengebidrag til utdanning og nyskaping, fortrinnsvis til personer og/eller virksomheter med tilknytning til Asker Kommune i A... Les mer

Oslo og Akershus

Alice Bjørknes' legat

Til elever med lese- og skrivevansker ved Bjørknes Privatskole. Legatmidlene benyttes hovedsakelig til å finansiere kurs i studieteknikk for elever med lese- og skrivevansker. Les mer

Oslo og Akershus

Anna og Morgan Juells fond

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til videreutdannelse for handikappet ungdom med liten økonomisk evne. Ungdom mellom 15 og 20 år som er bosatt i en av Follo-kommunene kan søke. Les mer

Oslo og Akershus

Anny Debora Amundsens minnefond

Formål: Å gi personer med psykiske lidelser reisestipend. Personer med diagnosen schizofreni har fortrinnsrett. Også andre formål kan være aktuelle. Reiseutgifter for ledsager kan også dekkes. Personer registrert i en av Follo-komm... Les mer

Oslo og Akershus

Asker kommunes kulturstipend

Stipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, instrumenter, studieturer og lignende. Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på v... Les mer

Oslo og Akershus

Asker kommunes legater

* Hagebrukskandidat Sverre Fr. Isachsens legat. Formål: Støtte til ungdom i Asker innen hage-/ gartnerutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor. Søknadsfrist: 15. september. * Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bl... Les mer

Oslo og Akershus

Asker landbruksforenings legater

* Asker landbruksforenings legat. Til ungdom som utdanner seg innenfor jordbruksnæringen. Søkere må ha vært hjemmeværende i Asker i minst 5 år (dokumenteres). Stipendiebeløp kr 500 til kr 1.000. Kan tildeles samme mottaker inntil 2... Les mer

Oslo og Akershus

Augusta Sands legat

Til beste for kreftsyke med familie, bosatt i Hurdal. De tiltak som støttes skal hver for seg eller samlet bedre mottakerens situasjon fysisk og/ eller sosialt. Tiltakene kan rettes mot den enkelte kreftsyke, dennes nærmiljø og hele... Les mer