Bærum kommunes støtte til utdanning og kultur

* Bærum kommunes kulturstipend
Stipendmottakere skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. Bærum kommunes kulturstipend tildeles personer som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturopplevelser for innbyggerne. Kulturstipendet skal brukes til perfeksjonering/utvikling for fortsatt innsats.

* Bærum kommunes kulturpris.
Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.
Bærum Kommunes kulturpris er en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kulturlivet i Bærum.

* Tilskudd til kulturformål i Bærum.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her