Den kulturelle spaserstokken

Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kulturelle tilbudets innhold skal gjenspeile den mangfoldige gruppen seniorer som bor i byen.

Det gis tilskudd til:

Prosjekter av høy kvalitet
Prosjekter som er nyskapende
Prosjekter som er gratis, åpne og tilgjengelige for alle i målgruppen

Det gis ikke tilskudd:

Som erstatning for annen offentlig finansiering.
Til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.
Til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet.
Til institusjon til innkjøp av kunst- og kulturopplevelser til egne beboere eller medlemmer
Til publikum til finansiering av egen kunst- eller kulturopplevelse.
Til arrangementer som er gjennomført.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her