Dido Hansens Legat

Til trengende glassmestre og deres etterlatte barn og enker. Medlemskap i Oslo Glassmesterlaug i minimum 5 år er en forutsetning for tildeling. Det deles ut porsjoner à ca kr 5–20.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her