Eidsvoll kommunes utdanningsstipend

Stipendet kan søkes av elever bosatt i Eidsvoll og som er under heltidsutdanning. Elever under 18 år i den videregående skole eller som er under utdanning på tilsvarende nivå og har svak foreldreøkonomi, skal prioriteres.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her