Fet kommunes legater

* Brede C. Ramstads legat. Til verdige trengende i Fet kommune. Søknaden om tildeling av legatmidler kunngjøres i lokalpressen i november hvert år. Begrunnet søknad vedlagt siste utskrift av ligning - ikke ligningsattest.
* Dagny, Alf og Thorbjørns Løkens legat. Legatets formål er å tilgodese hjemmesykepleien og pleiehjemmene i Fet kommune. Av de midler som hvert år skal anvendes, skal 1/3 gå til pleiehjemmene, mens 2/3 skal gå til hjemmesykepleien.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her