Frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen, kan søke. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge vil bli prioritert. Bydel Grünerløkka har avsatt 250 000 kroner til frivillig aktivitet i bydelen.

Tiltak som du søker midler til, må:

-utløse dugnadsinnsats i bydelen
-bidra til kulturopplevelser
-fremme sosialt fellesskap
-være åpen for bydelens befolkning
-godkjent regnskap for siste regnskapsår må legges ved
-opplysninger om medlemstall og antall deltakere

Det gis ikke støtte til:

-drift, for eksempel lønn og honorar.
-aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler
-organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen
-dekking av underskudd til allerede avviklede tiltak

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her