Internasjonal kunstnerutvekslingsordning

Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og at Oslokunstnere gis mulighet til å bo og arbeide utenlands i kortere eller lengre perioder.

Kriterier:
• Det må foreligge formell invitasjon fra institusjon
• Søker skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
• Prosjektsøknaden skal skissere et avsluttende formidlingskonsept som står i forhold til søknadsperiodens tidsramme
• Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søker

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her