Jacob Menighetspleies Legat

Jacob Menighetspleies legat har som formål å tilgodese tidligere og nåværende beboere i den tidligere Jacob menighet i Oslo, fortrinnsvis med støtte til sommeropphold og støtte til jul. Utdeling kunngjøres i Aftenposten.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her