Kunstner i etableringsfasen

Formålet med etableringsstipendet er å bidra til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.
Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere som er fra 22 til 35 år ved søknadsfristen kan søke om etableringsstipend.
Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker:
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
Søker kan ikke motta støtte fra Statens lånekasse for utdanning i det året søknaden gjelder for.
Det er et vilkår for å få bli tildelt stipend at eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt er avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp:
Kr 20 000-100 000

Vurderingskriterier:
• Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren
• Gjennomførbarhet innen skisserte rammer
• Relevans for Oslos befolkning

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her