Lørenskog kommunes kulturstipend

Kulturstipendet for Lørenskog kommune kan søkes av enkeltpersoner som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Lørenskog kommunes kulturliv og/eller har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Lørenskog. Formålet med stipendet er å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område samt å stimulere til innsats for kommunens kulturliv. I søknaden om stipend må det opplyses om hva stipendet skal brukes til, kostnadsoverslag, tidligere mottatte stipend. Det forutsettes at søkeren er bosatt i, eller på annen måte har tilknytning til Lørenskog kommune.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her