Bertha Andrea og Reiar Gausels legat

Til personer som bor i Sandnes og har bodd der de siste 10 år og som er i en vanskelig økonomisk og helsemessig situasjon - samt til organisasjoner/institusjoner med veldedige og allmennyttige formål i Sandnes. Det deles ut bidrag à minst kr 10.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her