Brødrene Arne G. Frøyland og Rasmus Frøylands legat for ungdom fra Riska, til fremme av høyere utdannelse

Legatet tilbyr stipend til ungdom fra Riska som tar høyere utdannelse tilsvarende mastergrad. Søker må være født i Riska av foreldre der minimum én av foreldrene er født i Riska. Søknaden må inneholde beskrivelse og dokumentasjon av studieopplegg og tidligere eksamenspapirer. Videre må søknaden inneholde en beskrivelse av søkers og søkers foreldres fødested og tilknytning til Riska.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her