Eriksen Holdt Kleppe og Schanche Jonasens legat


Legatet har som formål å tilgodese eldre trengende bosatt i Stavanger og forskjellige allmennyttige formål i Stavanger etter søknad.

Misjonsarbeidet skal også tilgodesees ved at det tildeles midler til: Det norske misjonsselskap, samemisjonen, indremisjonen, sjømannsmisjonen og Stavanger søndagsskoleforening. Fordelingen av midler mellom organisasjonene foretas av legatstyret.
1/5 tildeles trengende eldre, 2/5 til forskjellig misjonsarbeid iht vedtektene og 2/5 til forskjellig allmennyttige formål.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her