Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier i Stavanger

Legatstyret foretar i desember hvert år utdeling av Sosiallegatets renteinntekter fra året før.
Målgruppen er enslige eller familier som av ulike årsaker, har det vanskelig økonomisk og som er hjemmehørende i Stavanger kommune. Søker må ha vært registrert i Folkeregisteret med bostedsadresse Stavanger i minimum de tre siste årene.

Kriterier
Det må søkes på eget søknadsskjema som ligger ved alle NAV kontor i Stavanger og kommunens servicekontor og nettsider. Sammen med søknaden må følgende papirer legges ved:
- utbetalingsslipp fra NAV eller lønnsslipp,
- bostøtte
- dokumentasjon på husleie og strøm
- siste skatteoppgjør


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her