Holtålen kommunes legater og stipend

* Holtålen kommunes kulturpris og kulturstipend. Kulturstipendet skal tjene som inspirasjon for kulturarbeidere og være en hjelp til å utføre ønskede og betydningsfulle oppgaver til beste for lokalsamfunnet og mottakeren selv. Stipendet kan utdeles en gang pr år, men vanligvis ikke samme år som utdeling av kulturpris foretas. Som søkere kan være enkeltpersoner, samarbeidsprosjekter, lag, foreninger eller institusjoner som har nedlagt kulturelt arbeid av betydning for kommunen. Kan også tildeles kunstnere som etablerer seg i kommunen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her