Apoteker Eilif Farsjøs legat

Legatet har til formål å utdele midler for økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune. Til jenter og gutter - til videreutdannelse på kurs og skoler - og som må bo hjemmefra i skoletiden. Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke studier ved universitetet. Søknad om stipend sendes legatets styre. Det må redegjøres for formålet og varigheten av kurset. Bekreftelse på opptak ved skole vedlegges. Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere. Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene. Legatmottaker plikter ved stipendieårets utgang å avgi en orientering om hvordan stipendiet er brukt. Hver enkelt utdeling skal være minst kr. 6.000,-. Beløpet forandres når prisnivået tilsier det. Utbetaling finner sted terminvis i løpet av skoleåret. I søknaden må bankkonto oppgis.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her