Telemark

Alf Andersens minnefond

Til støtte for yngre musikere og sangere med nær tilknytning til Notodden kommune. Stipendbeløp: Renteavkastning på innestående fond. Les mer

Telemark

Amtmann Aalls og hustrus legat

Til evnerik ungdom fra Telemark til videre utdannelse i håndverk, kunst eller vitenskap. Aldersgruppe: 16–20 år. Likningsattest må vedlegges søknaden. Stipendbeløp: kr 6.000. Les mer

Telemark

Apoteker Eilif Farsjøs legat

Legatet har til formål å utdele midler for økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune. Til jenter og gutter - til videreutdannelse på kurs og skoler - og som må bo hjemmefra i skoletiden. Kunstfag tas ikke med i fordelingen, helle... Les mer

Telemark

Bamble kommunes legater

* Kulturpris. Prisen går til kunstnere, kulturarbeidere eller lag/organisasjoner med tilknytning til Bamble kommune. Kulturprisen blir gitt for aktivt arbeid innen kunst og kultur over lengre tid. Prisen kan gis til en person, et la... Les mer

Telemark

Bondehjelp

For søkere fra Mæl, Atrå og Austbygda sogn i Tinn prestegjeld som helst er knyttet til jordbruksnæringen. Stipendiebeløp ca kr 3.000 årlig. Les mer

Telemark

Bø kommunes legatar

Hvem kan få stipend fra Bø kommune? - Vi kan gi stipend til yrkesgrupper det er vanskelig å rekruttere arbeidstakere til. Det kan for eksempel være sykepleiere, pedagogiske ledere i barnehager og ingeniører. Fra tid til annen treng... Les mer

Telemark

Epilepsiforeningen i Grenland-EFG

Legatet av 1979 til beste for personer med epilepsi bosatt i Grenlandsområdet. Legatets formål er å være til hjelp, støtte og oppmuntring for personer med epilepsi bosatt i Grenlandsområdet (Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn og Bamble... Les mer

Telemark

Erling Gunheims legat

Stønad kan søkes av ungdom fra Nesherad som er interessert i treskjæring. Stipendiebeløp opp til kr 3.000. Les mer