Bamble kommunes legater

* Kulturstipend - en støtte og stimulans til personer bosatt i Bamble kommune, og som viser særlige evner innenfor kultursektoren. Kulturstipendet er på kr.10 000,- og kan deles mellom flere søkere. Kulturstipendet har som formål å spore til videre innsats og utvikling innenfor de respektive kulturgenre. Søkeren må være bosatt i Bamble kommune, og vise særlige evner innenfor kultursektoren. Det skal benyttes søknadsskjema som gjelder for denne stipendordningen. Søknaden kan tildeles på grunnlag av personlig søknad, eller etter søknad fra andre.
*Kulturprisen. Til kunstnere, kulturarbeidere eller lag/organisasjoner hjemmehørende i Bamble kommune. Kulturprisen blir gitt for aktivt, frivillig og oppofrende kulturarbeid over lengre tid. Kulturprisen er på kr. 5.000,-. I tillegg får prisvinneren diplom.
*Barne og ungdomsstipend. Stipend-og Priskomiteen kan hvert år dele ut barne- og ungdomsstipend som har til formål å stimulere det frivillige arbeidet i Bamble kommune. Beløpet er på 5.000 kroner. Stipend- og priskomiteen kan bestemme at bare deler av beløpet skal deles ut, at det skal deles mellom stipend og pris, eller at hele beløpet skal deles ut til en person eller en forening. Stipendet skal gi en oppmuntring og støtte til tillitsvalgte, aktive ungdommer under 18 år eller andre som gjør en forbilledlig innsats innen barne- og ungdomsarbeid, hjemmehørende i Bamble kommune.
* Idrettsstipend. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikling av idretten i Bamble, gjennom at idrettsutøverne fortsatt ønsker drive sin idrett som gode ambassadører for kommunen. I tillegg skal stipendet være til hjelp for talenter og lovende utøvere i deres egen utvikling. Utøvere som det søkes stipend for, bør kunne vise til gode sportslige resultater innen en eller flere idrettsgrener, eller gjennom uttalelser fra faglig kvalifiserte ledd bekrefte at det finnes et betydelig utviklingspotensiale i utøveren. Engasjement i laget utover egen personlige utvikling vil bli tillagt vekt. Begrunnet søknad må sendes inn av utøveren selv eller det laget utøveren representerer. Trenings- og konkurranseplaner, oversikt over oppnådde prestasjoner og andre kvalifiserende faktorer skal vedlegges. Stipendet kan deles mellom flere søkere og størrelsen kan variere fra 2.500 kroner til 10.000 kroner. Kandidater som har mottatt stipend tidligere må kunne vise til en dokumentert nivåhevning etter forrige tildeling, samt at utøveren fortsatt har utviklingsmuligheter innen idretten.
*Legat til sosiale formål. Fra dette legatet kan det i år totalt deles ut inntil kr. 25 000,- til vanskeligstilte personer i Bamble.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her