Skien kommunes legater

* Skien skolelegat til utdanning. Legatet er et resutat av en sammenslåing av 15 legater. Formålet er å gi støtte til utdanning til evnerik ungdom hjemmehørende i Skien, som ønsker å videreutdanne seg. I tillegg skal det til Frelsesarmeen i Skien tildeles kr 1.500 til barne- og ungdomsarbeid. Under ellers like vilkår har de som kan vise til slektskap med Hjørdis Nærum Nielsens slekt, uansett bosted, fortrinnsrett til hjelp.
* Skien legatfond til sosiale formål. Legatet er et resultat av en sammenslåing av 31 legater. Formålet er å gi støtte til personer med sosiale behov, der støtten kan føre til at vedkommende i størst mulig grad gis sosialt sett tilfredsstillende kår, og størst mulig uavhengighet, i forhold til andre i det åpne samfunn. Støtte gis normalt til tiltak som forbedrer livssituasjonen fremfor tiltak som vedlikeholder den.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her