Troms Fylkeskommune Kultur

* Redningsplanken: Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.
Uthusbygninger som naust, sjåer, fjøs m.v. vil bli prioritert. Aktuelle tilskuddsbeløp vil være i størrelsesorden 10 000 – 30 000 kr.
* Festivaltilskudd: Tilskuddsordningen har som formål å fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå.
* Søk midler fra Barentssekretariatet: Et Barentsprosjekt er et samarbeid mellom en norsk og russisk partner som skal skape noe i fellesskap. Det kan være alt fra et idrettslag som møtes til trening til to bedrifter på hver side av grensen som ønsker å utvikle et felles produkt. Prosjektenes hovedformål er å øke kunnskapen og forståelsen om kultur og samfunn på tvers av grensene, samt å bryte ned fordommer og knytte vennskapsbånd.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her