Agder fylkeskommunes kulturstøtte

Formålet med kulturstøtten er å styrke kunstnernes mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekter. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke følgende stipend:
* Kunstnerstipend. Stipendet har til formål å gi kunstnere muligheten til gjennomføring, fordypning eller formidling av kunst- og kulturprosjekter. Fylkeskommunen deler ut tre kunstnerstipend på kr 50 000 per stipend hvert år. Søker bør være bosatt og virksom i Agder. Det kan gjøres unntak fra dette dersom prosjektet skal realiseres i fylket.
* Idrettsstipend. Tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Fylkeskommunen deler ut åtte idrettsstipend på kr 40 000 hvert år.
* Arbeidsstipend for kunstnere. Arbeidsstipendet skal motivere og åpne muligheten for økt kompetanse innen egen kunstnerisk virksomhet. Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på kr 150 000 per stipend hvert år.
* Utviklingsstipend i tradisjonshåndverk. Formålet er å øke kompetanse innen antikvarisk restaurering og ivaretakelse av immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre håndverkstradisjoner.
* Frivillighetsstipend for arbeid med barn og unge. Agder fylkeskommunes frivillighetsstipend skal motivere, styrke og støtte frivillig innsats og virksomhet i Agder og bidra til å realisere målene i fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Det deles årlig ut to stipender på 50 000 kroner hver.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her