Vest-Agder

Agder fylkeskommunes kulturstøtte

Formålet med kulturstøtten er å styrke kunstnernes mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekter. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke f... Les mer

Vest-Agder

Andreas og K. Ludvig Endresens legat

Til evnerike og verdige elever som har tatt eksamen ved Kristiansand katedralskole Gimle, som hjelp til deres videre studier enten i Norge eller utlandet. Stipendiene blir bare unntaksvis tildelt studenter som ikke er ferdig med sin... Les mer

Vest-Agder

Cultiva

Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter. Gjennom prosjekter og støtte til etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsorganisasjoner skal Culti... Les mer

Vest-Agder

Flekkefjord kommunes kulturstøtte

* Kulturpris. Tildeles enkeltpersoner, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen består av diplom, gave og kr 5.000. * Kulturstipend. Tildeles personer so... Les mer

Vest-Agder

Kristiansand kommunes kunstnerstipend

Kunstnere hjemmehørende i Kristiansand kan søke stipend innen tre ulike kategorier: A. Arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere: Fortrinnsvis til utøvende kunstnere født i Kristiansand og/eller har vært... Les mer

Vest-Agder

Mandal kommunes kulturstipend

Det kan søkes om kulturstipend på inntil kr 20 000. Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til, kommunen. Mandal kommune står fritt til å vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildelingen, og det kan i... Les mer