Vest-Agder

Andreas og K. Ludvig Endresens legat

Til evnerike og verdige elever som har tatt eksamen ved Kristiansand katedralskole Gimle, som hjelp til deres videre studier enten i Norge eller utlandet. Stipendiene blir bare unntaksvis tildelt studenter som ikke er ferdig med sin... Les mer

Vest-Agder

Cultiva

Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse (Cultiva), forvalter pr. 31.12.08 1668 millioner kroner. Realavkastningen brukes til utdeling. Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte ti... Les mer

Vest-Agder

Flekkefjord kommunes kulturstøtte

* Kulturpris. Tildeles enkeltpersoner, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen består av diplom, gave og kr 5.000. * Kulturstipend. Tildeles personer so... Les mer

Vest-Agder

Kristiansand kommunes kunstnerstipend

Kunstnere hjemmehørende i Kristiansand kan søke stipend innen tre ulike kategorier: A. Arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere: Fortrinnsvis til utøvende kunstnere født i Kristiansand og/eller har vært... Les mer

Vest-Agder

Mandal kommunes kulturstipend

Det kan søkes om kulturstipend på inntil kr 20 000. Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til, kommunen. Mandal kommune står fritt til å vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildelingen, og det kan i... Les mer

Vest-Agder

Margit og Karl Kvaviks legat

Kan søkes av ungdom som er ferdig med videregående skoler, og som er blitt tatt opp som student ved høgskoler i Norge eller i utlandet. Søkere må være fra Lyngdal. Stipendet gis til elever med spesielle interesser innen kunst, kultu... Les mer