G.T. Jørgensen og hustru Karen Margrethe f. Dahl samt Bjarne Jørgensen og hustru Ingebjørg f. Herdals legat

Til støtte for unge, evnerike kvinner og menn, som tar eller skal ta minimum 4 måneders utdannelse som kan brukes innen shipping eller assuranse og som arbeider eller har til hensikt å arbeide innen shipping- eller assuranserelatert virksomhet og har registrert hjemmeadresse i Kristiansand (Folkeregisteret). Før tildeling finner sted må bekreftelse av påbegynt studium og registrert hjemmeadresse være mottatt av legatet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her