Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.
Det kan gis tilskudd til:
a) Festivaler (større festivaler skal søke Tilskudd til festivaler)
b) Kulturarrangementer (konserter, forestillinger, utstillinger, idrettsstevner m.m.)
c) Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur og film. (Filmsøknader skal i hovedsak rettes til Sørnorskfilmsenter: www.sornorskfilm.no)
d) Kulturverntiltak (formidling og dokumentasjon

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her