Mandal kommunes kulturstipend

Det kan søkes om kulturstipend på inntil kr 20 000. Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til, kommunen. Mandal kommune står fritt til å vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildelingen, og det kan ikke kreves begrunnelse for tildelingen. En av bystyrekomiteene kan selv tildele stipendet uten at det foreligger søknad. Komiteen kan også unnlate å tildele stipendet. Kulturstipendet utdeles på egnet arrangement i året tildelingen skjer, og ordfører forestår utdeling. Kulturstipendet utlyses i lokalpressen i september.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her