Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune tildeler årlig følgende stipend:
• Stipend for husflid og håndverk – kr 60 000
Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer eller nyskaper innen sitt fagfelt. Mottageren må være bosatt i Vestfold og Telemark og utøve håndverket sitt her. Man må være registrert som selvstendig næringsdrivende eller ha enkeltmannsforetak for å kunne søke. Hensikten med stipendet er å stimulere til ny formgivning, et nytt produkt eller videreutvikling av en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst.
• Jomfrulandstipendet – kr. 25 000
Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet kunstnerorganisasjonene kan søke, og det stilles ingen krav om tilknytning til Vestfold og Telemark for å søke stipendet, men må holde til på Jomfruland i september/oktober. Gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.
• Kunstnerstipend – kr. 50 000
Stipendene er rettet mot profesjonelle eller nyutdannede kunstnere med virke i Vestfold og Telemark, og skal gi kunstneren mulighet for egenutvikling gjennom studieturer, reiser, kurs eller kunstnerisk utforskning. Det deles ut 5 stipend pr. år.
• Toppidrettsstipend – kr. 40 000
Toppidrettsstipend skal bidra til å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke samt legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Det skal gi unge utøvere inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Det kan søkes stipend til trening, konkurranse og utstyr. Tildelingene bør sees i sammenheng med talentutviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her