Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med Cerebral Parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak.
Stiftelsen tildeler midler i forhold til formålsparagrafen i vedtektene, og søkerne deles inn i tre grupper:
1. Prosjektsøknader/fellestiltak
2. Tiltak for enkeltsøkere
3. Forskning
Stiftelsen har virkeområde i Vestland Fylke, men kan gi støtte til forskning eller fellestiltak til søkere fra andre regioner, dersom tiltaket kan vurderes å ha en effekt for målgruppen generelt.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her