Kronprinsesse Märthas Minnefond

Til minne om Kronprinsesse Märthas medmenneskelige omtanke er det fondets formål å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. Det legges vekt på at de midler som deles ut, kommer brukerne direkte til gode og ikke brukes til dekning av vanlige driftsutgifter eller investeringer.

Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til, og det gis normalt heller ikke bidrag til investeringer. Bidrag kan ikke utdeles til enkeltpersoner. Det gis bare unntaksvis tildeling to år på rad.

Tildeling av bidrag finner sted i tilknytning til Kronprinsesse Märthas fødselsdag 28. mars.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her