Peter R Krags legat til Hans P. Krags Minde

Stiftelsens formål skal være å yte understøttelse til verdige og trengende blant Peter R Krags far og hans brødre John, Thomas og Vilhelm Krags etterkommere. Det skal særlig tas sikte på å yte hjelp til selvhjelp, for eksempel ved bidrag til utdannelse osv.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her