Sigrid Wågans Minnefond

Nordnorsk Pensjonistskole har opprettet Sigrid Wågans Minnefond. Sigrid Wågan døde i 1992 og la gjennom store deler av sitt liv ned et utrettelig og uegennyttig arbeid for funksjonshemmedes og eldres rettigheter i samfunnet. Hennes innsats førte bl.a. til at "Sømnagruppen for funksjonshemmede og eldre" ble etablert. Denne har blitt fulgt opp av lignende organisasjoner utover landet. Likeledes var det hun som klarte å skape Nordnorsk Pensjonistskole tross mange vanskeligheter. Hun var også den som hadde ideen til det som er dagens avløserordning i landbruket. Minnefondet deler ut en pris og et diplom til personer og/eller organisasjoner som i Sigrid Wågans ånd har arbeidet aktivt for å øke forståelsen for funksjonshemmedes og eldres behov og rettigheter i samfunnet eller høynet livskvaliteten for enkeltpersoner og/eller grupper gjennom kulturelle eller praktiske tiltak. Prisen er på 10.000 kr. Alle kan foreslå kandidater til prisen som kan deles ut årlig, vanligvis 3. september.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her