Grosserer Thomas Wilmers legat

Legatet eier to gårder sentralt i Oslo. Leilighetene leies ut i henhold til legatets formål til yngre kvinner i de nedenfor nevnte yrker. Det er venteliste, og man må dokumentere at man har fast jobb samt fremvise attest fra arbeidsgiver. Ved oppnådd 40 års alder må man flytte ut. Utdrag av vedtektene for Grosserer Thomas Wilmers Legat: "Leilighetene i legatets eiendom leies ut til enslige kvinner, helst yngre, i alderen 20–40 år, som fortrinnsvis har sitt arbeid innen følgende yrker nevnt i prioritetsrekkefølge: Hushjelper, hjemmehjelper, husmorvikar, hjelpepleier, sykepleier. Går noen leieboer over i annet yrke, har vedkommende rett til å bli boende inntil ca. 1 år utover dette tidspunkt forutsatt at vedkommende forblir ugift. Ingen leieboer har anledning til å ha annen person boende hos seg. Dog kan - med legatstyrets samtykke - unntak gjøres for det tilfellet at leieboeren - for en kortere periode - ønsker å gi husly til en annen kvinne med et av de forannevnte yrker." Det ønskes leieforhold av en viss stabilitet og varighet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her