Elise og Ole Gotaas fond

Kan etter søknad gi individuell støtte på inntil kr. 20.000 til poliomyelittrammede til økt livskvalitet, tilrettelegging, hjelpemidler og rekonvalesens m.v. Tildeling skjer normalt i juni og desember hvert år. Det må gis konkrete opplysninger om hva det søkes om støtte til. Inntekt og formue må dokumenteres ved utskrift av siste ligning. Bankkontonummer må opplyses. Nye søkere må legge ved legeattest.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her