Josef Dellmondo og Bjørn Hovdes legat til nervelidende

Støtte til personer med nervelidelser (psykiske eller nevrologiske sykdommer), og som av den grunn er kommet i økonomiske vanskeligheter.Det deles ut legatporsjoner på mellom kroner 2000 og 3000, avhengig av antall søkere. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Personlig søknad med nærmere opplysninger sendes til oppgitt adresse under. Utskrift av ligningen og legeattest av ny dato vedlegges søknaden. Bankkontonummer må oppgis. Legatet deles ut bare én gang til samme person. Institusjoner kan ikke søke.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her