Dommernes understøttelsesfond

Formålet med legatet er å yte økonomisk støtte til etterlatte etter jurister i offentlig tjeneste der det finnes å foreligge behov for slik støtte. Dommerenes etterlatte har på like vilkår fortrinnsrett ved utdeling fra legatet. Det kan også ytes økonomisk støtte til utdannelse for barn av dommere.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her