Komponistenes Vederlagsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett sjanger. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipend, og den enkelte komponist skal selv søke. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer. Fondet innvilger normalt ikke støtte til søkere under kunstnerisk grunnutdanning. Elektronisk søknadsportal skal benyttes.

Komponiststipend: Arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstøtte og fordypningsstipend.

Organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme ny norsk musikk, uansett genre kan søke om organisasjonsstøtte.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her