Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918

Forutsetninger for å kunne søke er bl.a. 30 års fartstid med norske skip over 200 brt. samt at søkeren har fylt 62 år innen 1. juli det året det søkes om premie. Premien er nå et engangsbeløp på kr. 8.000, og man kan ikke søke flere ganger, heller ikke hvis man har mottatt etter gammel ordning som var kr. 2.000 x 4 år. Premien er skattepliktig, og skattekort henter Sjømannsfondet ut direkte fra skatteetaten.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her